Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Καινοτόμα, ολοκληρωμένα, με έντονο το στοιχείο της κριτικής σκέψης, αλλά και προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες των πανελληνίων εξετάσεων, σχεδιασμένα και γραμμένα από την
ομάδα καθηγητών/τριων του εκάστοτε τομέα

Προτεινόμενα θέματα πανελληνίων 2024, 2023, 2022

Κριτική Σκέψη

Κάλυψη όλης της ύλης

Παρέχονται λύσεις

Κλιμακωτής Δυσκολίας

Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Ιστορία

2024: Κριτήριο 01 (Λύσεις), Κριτήριο 02 (Λύσεις)

2023:  Κριτήριο 01 ( Λύσεις),  Κριτήριο 02 (Λύσεις)

2022:  Κριτήριο 01 ( Λύσεις)

O.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

Φυσική

Μαθηματικά

2024:  Κριτήριο 01 ( Λύσεις), Κριτήριο 02 (Λ΄ύσεις)

2023:  Κριτήριο 01 ( Λύσεις) Κριτήριο 02 ( Λύσεις)Κριτήριο 03 (Λύσεις)


Βιολογία

2024: Κριτήριο 01 (Λύσεις), Κριτήριο 02 (Λύσεις)

2023:  Κριτήριο 01 (Λύσεις),  Κριτήριο 02 (Λύσεις)

O.Π. Οικονομίας & Πληροφορικής

Πληροφορική

2024:  Κριτήριο 01 ( Λύσεις), Κριτήριο 02 (Λύσεις)

2023:  Κριτήριο 01 (Λύσεις),  Κριτήριο 02 ( Λύσεις), Κριτήριο 03 (Λύσεις)

Οικονομία

2024:  Κριτήριο 01 (Λύσεις), Κριτήριο 02 (Λ΄υσεις)

2023:  Κριτήριο 01 (Λύσεις),  Κριτήριο 02 ( Λύσεις) Κριτήριο 03 ( Λύσεις)


Μαθηματικά

2024:  Κριτήριο 01 ( Λύσεις),  Κριτήριο 02 (Λ΄ύσεις)

2023:  Κριτήριο 01 ( Λύσεις) Κριτήριο 02 ( Λύσεις)Κριτήριο 03 (Λύσεις)

Κοινό Μάθημα για όλες τις Ο.Π.

Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία

Ακολουθήστε μας!