Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Καινοτόμα, ολοκληρωμένα, με έντονο το στοιχείο της κριτικής σκέψης, αλλά και προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες των πανελληνίων εξετάσεων, σχεδιασμένα και γραμμένα από την
ομάδα καθηγητών/τριων του εκάστοτε τομέα

Προτεινόμενα θέματα πανελληνίων 2024, 2023, 2022

Κριτική Σκέψη

Κάλυψη όλης της ύλης

Παρέχονται λύσεις

Κλιμακωτής Δυσκολίας

Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

O.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

Φυσική

Μαθηματικά

2024:  Κριτήριο 01 ( Λύσεις), Κριτήριο 02 (Λ΄ύσεις),  Κριτήριο 03

2023:  Κριτήριο 01 ( Λύσεις) Κριτήριο 02 ( Λύσεις)Κριτήριο 03 (Λύσεις)


Βιολογία

2024: Κριτήριο 01 (Λύσεις), Κριτήριο 02 (Λύσεις)

2023:  Κριτήριο 01 (Λύσεις),  Κριτήριο 02 (Λύσεις)

O.Π. Οικονομίας & Πληροφορικής

Πληροφορική

2024:  Κριτήριο 01 ( Λύσεις), Κριτήριο 02 (Λύσεις)

2023:  Κριτήριο 01 (Λύσεις),  Κριτήριο 02 ( Λύσεις), Κριτήριο 03 (Λύσεις)

Οικονομία

2024:  Κριτήριο 01 (Λύσεις), Κριτήριο 02 (Λ΄υσεις)

2023:  Κριτήριο 01 (Λύσεις),  Κριτήριο 02 ( Λύσεις) Κριτήριο 03 ( Λύσεις)


Μαθηματικά

2024:  Κριτήριο 01 ( Λύσεις),  Κριτήριο 02 (Λ΄ύσεις), Κριτήριο 03

2023:  Κριτήριο 01 ( Λύσεις) Κριτήριο 02 ( Λύσεις)Κριτήριο 03 (Λύσεις)

Κοινό Μάθημα για όλες τις Ο.Π.

Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία

Ακολουθήστε μας!