Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια οργανωμένη διαδικασία που παρέχει στους μαθητές πληροφόρηση και υποστήριξη για να εξερευνήσουν διάφορες επαγγελματικές επιλογές και να προετοιμαστούν για την εισαγωγή τους στον επαγγελματικό κόσμο. Συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες όπως εργαστήρια, συμβουλευτική, ενημερωτικές συναντήσεις και πρακτικές ασκήσεις που βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν τις απαιτήσεις των επαγγελμάτων και τις ευκαιρίες που προσφέρονται στην αγορά εργασίας.

Η Αξία του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  1. Αυτογνωσία και Προσωπική Ανάπτυξη: Μέσα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους, να εντοπίσουν τα ενδιαφέροντά τους και να κατανοήσουν τις αξίες και τα κίνητρα που καθοδηγούν τις επιλογές τους. Αυτή η αυτογνωσία είναι καθοριστική για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.
  2. Ενημερωμένη Λήψη Αποφάσεων: Η πληροφόρηση που παρέχεται στους μαθητές σχετικά με τα διάφορα επαγγέλματα, τις απαιτήσεις τους και τις προοπτικές εξέλιξης, τους επιτρέπει να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις για το μέλλον τους. Οι μαθητές μπορούν να αξιολογήσουν τις επιλογές τους και να επιλέξουν την κατεύθυνση που τους ταιριάζει καλύτερα.
  3. Προετοιμασία για την Αγορά Εργασίας: Ο επαγγελματικός προσανατολισμός βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Μέσα από πρακτικές ασκήσεις, σεμινάρια και επαγγελματικές επισκέψεις, οι μαθητές αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες που τους προετοιμάζουν για το επαγγελματικό περιβάλλον.
  4. Πρόληψη της Επαγγελματικής Απογοήτευσης: Ένας καλά οργανωμένος επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να μειώσει την πιθανότητα επαγγελματικής απογοήτευσης και αλλαγής καριέρας, που συχνά προκύπτουν από μη ενημερωμένες ή παρορμητικές επιλογές. Οι μαθητές που έχουν κατανοήσει τις επιλογές τους και έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα είναι πιο πιθανό να βρουν ικανοποίηση και επιτυχία στην επαγγελματική τους ζωή.

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός απευθύνεται σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να λάβουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους.

Γνωρίζουμε και τη σημασία της δραστηριότητας αυτής τόσο για τις σπουδές όσο και για τη ζωή των μαθητών μας. Κατανοούμε πολύ καλά τη δυσκολία και των μαθητών και των γονέων τους να πάρουν τις κατάλληλες για τον καθένα αποφάσεις.

Τα ερωτήματα που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε,  στη διάρκεια της Λυκειακής ζωής των μαθητών, είναι:

Ανάμεσα σε ποιες σχολές μπορώ να επιλέξω;

Ποια βρίσκω σύμφωνη με τα ενδιαφέροντά μου;

Μαθητής 1

Ποιος επαγγελματικός τύπος (κοινωνικός, πρακτικός κλπ.) θα ταίριαζε στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου;

Μαθητής 2

Ποιος ή ποιοι επαγγελματικοί τομείς είναι σύμφωνοι με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά μου; Ποια σχολή τα συνδυάζει καλύτερα; 

Μαθήτρια 3

Τι ακριβώς θα κάνω όταν εργάζομαι στη δουλειά αυτή, που βρίσκω ενδιαφέρουσα; Θα αισθάνομαι δημιουργικός όταν την κάνω;

Μαθητής 4

Γνωρίζουμε ότι για την απάντηση στα ερωτήματα αυτά δεν είναι αρκετή μία συζήτηση. Γι’ αυτό η δουλειά μας στον τομέα αυτό αρχίζει από την Α’ Λυκείου αλλά εξελίσσεται σε βάθος τριετίας. Οι προτάσεις μας για καθένα από τα ερωτήματα που απασχολούν τους μαθητές και τους γονείς τους, περιγράφονται παρακάτω.

Το χρονικό διάστημα που οι μαθητές φοιτούν στην Α’ Λυκείου είναι η κατάλληλη περίοδος για να:

πληροφορηθούν τα επιστημονικά πεδία και τις σχολές που περιέχουν.

αποφασίσουν την κατεύθυνση που θα επιλέξουν στη Β‘ και τη Γ’ Λυκείου.

συγκεκριμενοποιήσουν τον προσανατολισμό τους στο θέμα τηςεπαγγελματικής τους προοπτικής.

Ας δούμε αναλυτικά πως μπορούμε να απαντήσουμε στα παραπάνω τέσσερα ερωτήματα

Α. “Ανάμεσα σε ποιες σχολές μπορώ να επιλέξω; Ποια βρίσκω σύμφωνη μετα ενδιαφέροντά μου; ”

Σεμινάρια:

 1. Στις αρχές της σχολικής χρονιάς, μέχρι και το Δεκέμβριο, πραγματοποιείται ανοιχτό σεμινάριο παρουσίασης των σχολών που περιέχουν τα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία με έμφαση στις επαγγελματικές δυνατότητες που παρέχει η κάθε μία από αυτές. Η παρουσίαση γίνεται από μέλη της ομάδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού του φροντιστηρίου.

 2. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται σεμινάρια προσέγγισης επιστημών: πυρηνική αστροφυσική, ατομικά και υποατομικά σωματίδια – δομή της ύλης, εφαρμογές των Μαθηματικών κ.α. Διενεργούνται συστηματικά μαθήματα ρομποτικής και stem.

Ατομικές συνεδρίες:

 1. Θα επακολουθήσουν ατομικές συνεδρίες των μαθητών με τους καθηγητές που είναι υπεύθυνοι για τη δουλειά αυτή. Οι συνεδρίες αυτές θα έχουν στόχο να καταλήξουν στην επιλογή του Επιστημονικού Πεδίου που επιλέγει ο κάθε μαθητής, σε ενδεικτικές σχολές που ξεχωρίζει από το πεδίο αυτό και επομένως την κατεύθυνση που θα επιλέξει στη Β’ και τη Γ’ Λυκείου. 

Για το λόγο αυτό εκτός από την παρουσίαση των σχολών θα γίνεται και διερεύνηση του ποιες απ’ αυτές είναι σύμφωνες με τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα του μαθητή και θα δίνονται πρόσθετες και ειδικότερες πληροφορίες για τις σχολές ενδιαφέροντός του. Λόγω της πληθώρας των δυνατών επιλογών, είναι πιθανό να χρειαστούν περισσότερες από μία συνεδρίες. Είναι δυνατή και η συμμετοχή των γονέων στις συνεδρίες αυτές.

 2. Οι συνεδρίες για κάθε μαθητή θα γίνονται με ένα συγκεκριμένο καθηγητή – μέντορα, που θα αναλάβει την ευθύνη οι συνεδρίες να καταλήξουν σε αποτέλεσμα. Τον καθηγητή αυτόν θα μπορεί ο μαθητής να τον συμβουλεύεται για επιμέρους θέματα, όποτε το κρίνει απαραίτητο. Οι συνεδρίες θα επαναλαμβάνονται με πρωτοβουλία του μαθητή ή του καθηγητή και σύμφωνη γνώμη των γονέων τους. Οι γονείς, αν δεν συμμετέχουν στη συνεδρία, θα ενημερώνονται τηλεφωνικά για το αποτέλεσμα της συνεδρίας.

Οι ατομικές συνεδρίες θα συνεχιστούν και στα δύο επόμενα χρόνια της Λυκειακής εκπαίδευσης:

 Στη Β’ Λυκείου ο στόχος των ατομικών συνεδριών είναι να βοηθήσει το μαθητή να ξεχωρίσει ποιες σχολές τον ενδιαφέρουν από το Επιστημονικό Πεδίο που επέλεξε. Στόχος είναι να σχηματίσει έναν κατάλογο σχολών που θα τον βοηθήσει να εστιάσει τη σκέψη του, ώστε στη Γ’ Λυκείου να ιεραρχήσει τις επιλογές του. Στην τάξη αυτή οι ατομικές συνεδρίες θα γίνονται από τους καθηγητές που είναι υπεύθυνοι για τα αντίστοιχα Επιστημονικά Πεδία.

 Στη Γ’ Λυκείου η δουλειά μας στον τομέα αυτό θα κορυφωθεί με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου των μαθητών, στο οποίο δηλώνουν, μετά το τέλος των Πανελληνίων, τις σχολές στις οποίες επιθυμούν να εισαχθούν. Μπορείτε να ενημερωθείτε πιο αναλυτικά γι’ αυτό, εδώ λινκ. Οι ατομικές συνεδρίες για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, θα γίνονται τόσο από τους καθηγητές που είναι υπεύθυνοι για το αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, όσο και με τη πρόθυμη συμμετοχή όλων των καθηγητών του φροντιστηρίου. Στις συνεδρίες που γίνονται για το σκοπό αυτό είναι δυνατή η συμμετοχή και των γονέων των μαθητών.

Επιπλέον παροχές:

 1. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται, όποτε το επιθυμούν, από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ¨Οδηγός σταδιοδρομίας¨, της Εταιρίας Στρατηγάκης για το πρόγραμμα και τις κατευθύνσεις σπουδών κάθε σχολής, τις μεταπτυχιακές σπουδές που προσφέρει, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της και τους τομείς επαγγελματικής απασχόλησής τους. Η πλατφόρμα παρέχει επίσης πληροφόρηση, για τις βάσεις κάθε σχολής, όπως και στοιχεία για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

 2. Είναι στη διάθεση των μαθητών, όποτε το χρειαστούν, τα βιβλία “Πάμε Πανεπιστήμιο” της εταιρίας Orientum καθώς και “Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές” της εταιρείας Employ που περιέχουν όλες τις πληροφορίες που δίνει και ο ¨Οδηγός σταδιοδρομίας¨.

 3. Στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται συστηματικά άρθρα και μελέτες που αφορούν την κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

Β. “Ποιος επαγγελματικός τύπος (κοινωνικός, πρακτικός κλπ.) θα ταίριαζε σταχαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου; ”

  1. Την ανάγκη μιας τέτοιας διερεύνησης έρχεται να καλύψει το Test Profiler της εταιρείας Assessment που διερευνά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των μαθητών. Η επιτυχία του έγκειται στο γεγονός ότι είναι ψυχομετρικό, δηλαδή δεν απαιτεί από τον εξεταζόμενο αυτογνωσία, αφού η διερεύνηση γίνεται με βάση την απάντησή του σε θέματα της καθημερινής ζωής. Είναι μια διερεύνηση αντικειμενική και γι’ αυτό επιστημονική. Σημειώνουμε ότι υπάρχει έλεγχος κοινωνικής επιθυμητότητας των απαντήσεων. 
  2. Θεωρούμε απαραίτητη τη συνεδρία με την ψυχολόγο του φροντιστηρίου, με σκοπό τη διαπίστωση του επαγγελματικού τύπου (κοινωνικός, πρακτικός, τυπικός κλπ) που είναι συμβατός με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μαθητή και των βασικών επαγγελματικών τομέων που εντάσσονται στον τύπο του μαθητή.


Ποιος ή ποιοι επαγγελματικοί τομείς είναι σύμφωνοι με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά μου; Ποια σχολή τους συνδυάζει καλύτερα;

  1. Την ανάγκη μιας τέτοιας διερεύνησης έρχεται να καλύψει το Test Horizon της Εταιρείας Assessment που διερευνά τη σχέση των ενδιαφερόντων του μαθητή με 38 επαγγελματικές κατηγορίες (νομική, κατασκευές, έρευνα, εκπαίδευση, ψυχολογία, επιστήμες υγείας, επιχειρηματικότητα, διοίκηση, τέχνες, αθλητισμός, ένοπλες δυνάμεις κλπ). Η επιτυχία του έγκειται στο γεγονός ότι είναι ψυχομετρικό, δηλαδή δεν απαιτεί από τον εξεταζόμενο αυτογνωσία, αφού η διερεύνηση γίνεται με βάση την απάντησή του σε θέματα της καθημερινής ζωής. Είναι μια διερεύνηση αντικειμενική και γι’ αυτό επιστημονική. Σημειώνουμε ότι υπάρχει έλεγχος κοινωνικής επιθυμητότητας των απαντήσεων.
  2. Θεωρούμε απαραίτητη τη συνεδρία με τον υπεύθυνο αναλύσεων του φροντιστηρίου, με σκοπό τον προσδιορισμό των σχολών που επιτρέπουν την πληρέστερη συμμόρφωση με τα ενδιαφέροντα των μαθητών.
  3. Αν υπάρχει λόγος, γίνεται συνεννόηση του ψυχολόγου και του υπεύθυνου για την εκτίμηση του Horizon.


Θεωρούμε ότι κατάλληλο χρονικό διάστημα για την πραγματοποίηση των test τόσο για την διερεύνηση μέσω του Profiler όσο και μέσω του Horizon, είναι η Α’ Λυκείου. Αυτό διότι διευκολύνει τους μαθητές να ξεκαθαρίσουν έγκαιρα τον προσανατολισμό τους, οπότε θα είναι πιο εστιασμένες οι αναζητήσεις τους και πιο σίγουρες οι επιλογές τους.

Τι ακριβώς θα κάνω όταν εργάζομαι στη δουλειά αυτή, που βρίσκω να μου ταιριάζει; Θα αισθάνομαι δημιουργικός όταν την κάνω;


 1. Παρουσίαση των σχολών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των επαγγελματικών δυνατοτήτων που παρέχουν, από διδάσκοντες των Ιδρυμάτων αυτών. (πχ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας (ΟΠΑ), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)).

 2. Πρόγραμμα επισκέψεων σε εργασιακούς χώρους με σκοπό να προσφέρει στους μαθητές μια όσο γίνεται ζωντανή εμπειρία του τι σημαίνει κάνω αυτή τη δουλειά και να τους βοηθήσει να βεβαιωθούν για τις επιλογές τους (Νοσοκομεία, Τηλεοπτικά κανάλια, Ερευνητικά κέντρα, Ξενοδοχειακές μονάδες, Βιομηχανίες κλπ).

 3. Πρόγραμμα σεμιναριακών συζητήσεων με επαγγελματίες και επιστήμονες που διακρίνονται στη δουλειά τους. (πχ Εγκληματολόγος, Δημοσιογράφος, Δικαστικός, Ερευνητής, διοικητικά στελέχη ναυτιλιακών ή άλλων επιχειρήσεων, προγραμματιστές κλπ).

Τόσο το πρόγραμμα επισκέψεων σε εργασιακούς χώρους, όσο και το πρόγραμμα σεμιναριακών συζητήσεων με επαγγελματίες ή επιστήμονες εκτελείται με προγραμματισμό σε βάθος τριετίας, ώστε οι μαθητές να αποκτούν σφαιρική πληροφόρηση για όλους τους επαγγελματικούς χώρους.

Οι υπηρεσίες αυτές είναι διαθέσιμες και σε μαθητές που δεν φοιτούν στο φροντιστήριό μας.

Επικοινώνηστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες

Phone

210.98.12.105

Address

Θεομήτορος 60, Άλιμος