Με μεγάλη μας χαρά παραθέτουμε στατιστικά και λίστες επιτυχόντων από τα τελευταία έτη των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Στόχος των στατιστικών είναι να καταδείξουν την ουσιαστική δουλειά που γίνεται στον οργανισμό μας, αν και οι αριθμοί δεν γίνεται να υποκαταστήσουν τα χαμόγελα των μαθητών/τριων μας καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας!
2022 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 2022 2021 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!             Νομίζω πως μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τη δουλειά μας και τα αποτελέσματά της, στη Γ’ Λυκείου! Να ορισμένα στατιστικά στοιχεία από τα αποτελέσματα των φετινών Πανελλήνιων εξετάσεων.              Στη ΘΕΤΙΚΗ κατεύθυνση:             ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ προσανατολισμού Θετικών επιστημών: Άριστα, δηλαδή μεταξύ 18 – 20 έγραψε το 30,43 % (!!) των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 19 %. Ενδιαφέρον είναι ότι μεταξύ 15 – 20 έγραψε το 71,33 % (!!) των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 43,02 %. Κάτω από τη βάση έγραψε 9,08 % των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 31,77 %.             ΦΥΣΙΚΗ προσανατολισμού Θετικών επιστημών: Άριστα, δηλαδή μεταξύ 18 – 20 έγραψε το 19,04 % των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 16,04 %. Μάλιστα μεταξύ 17 – 20 έγραψε το 38,09 % των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι μόνο 28,37 %. Ενδιαφέρον είναι ότι μεταξύ 15 – 20 έγραψε το 59,04 % των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 33,45 %. Κάτω από τη βάση έγραψε 20,00 % των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 44,00 %.             ΧΗΜΕΙΑπροσανατολισμού Θετικών επιστημών: Άριστα, δηλαδή μεταξύ 18 – 20 έγραψε το 19,04 % των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 9,34 %. Ενδιαφέρον είναι ότι μεταξύ 15 – 20 έγραψε το 56,27 % των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 31,65 %. Κάτω από τη βάση έγραψε 9,52 % των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 41,58 %.             ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ γενικής παιδείας: Άριστα, δηλαδή μεταξύ 18 – 20 έγραψε το 4,76 % των μαθητών μας, ενώ το πανελλήνιο ποσοστό είναι 1 %. Κάτω από τη βάση δεν έγραψε κανένας μαθητής μας, ενώ το πανελλήνιο ποσοστό είναι 12,19 %.             Το 21,70 % των μαθητών μας που φοιτούσαν στην κατεύθυνση αυτή συγκέντρωσαν περισσότερα από 17.000 μόρια, ενώ το 52,20 % συγκέντρωσαν περισσότερα από 15.000 μόρια!             Στη κατεύθυνσηΥΓΕΙΑΣ:             ΦΥΣΙΚΗ προσανατολισμού Θετικών επιστημών: Μεταξύ 19 – 20 έγραψε το 33,33 % (!!!) των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 11,36 %. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο ακόμα κι από το πανελλήνιο ποσοστό των μαθητών που έγραψε μεταξύ 18 – 20, το οποίο είναι 16,04 %.             ΧΗΜΕΙΑ προσανατολισμού Θετικών επιστημών Άριστα, δηλαδή μεταξύ 18 – 20 έγραψε το 23,07 %των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 15,38 %. Μάλιστα μεταξύ 17 – 20 έγραψε το 30,76 % των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι μόνο 25,18 %.             ΒΙΟΛΟΓΙΑ προσανατολισμού Θετικών επιστημών: Άριστα, δηλαδή μεταξύ 19 – 20 έγραψε το 16,66 % των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 7,41 %.             ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ γενικής παιδείας: Μεταξύ 13 – 20 έγραψε το 78,57 % των μαθητών μας, ενώ το πανελλήνιο ποσοστό είναι 55,49 %. Κάτω από τη βάση δεν έγραψε κανένας μαθητής μας, ενώ το πανελλήνιο ποσοστό είναι 11,77 %.             Το 30,76 % των μαθητών μας που φοιτούσαν στην κατεύθυνση αυτή συγκέντρωσαν περισσότερα από 16.000 μόρια!             Στη κατεύθυνση Σπουδών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:             ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ προσανατολισμού σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής: Μεταξύ 19 – 20 έγραψε το 42,50 % (!!!) των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 17,37 %. Μεταξύ 18 – 20 έγραψε το 52,50 %των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 27,12 %. Ενδιαφέρον είναι ότι μεταξύ 15 – 20 έγραψε το 70,00 % των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 45,88 %. Κάτω από τη βάση έγραψε 10,00 % των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 34,30 %.             ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ προσανατολισμού σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής: Μεταξύ 15 – 20 έγραψε το 20,00 % των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 10,16 %.             ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ προσανατολισμού σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Άριστα, δηλαδή μεταξύ 18 – 20 έγραψε το 23,25 % των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 21,70 %. Ενδιαφέρον είναι ότι μεταξύ 15 – 20 έγραψε το 44,18 % των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 37,87 %.             ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ γενικής παιδείας: Μεταξύ 16 – 20 έγραψε το 17,07 % (!!) των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 3,95 %. Μεταξύ 15 – 20 έγραψε το 24,39 % των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 9,57 %. Κάτω από τη βάση έγραψε 12,19 % των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο Πανελλήνιο ποσοστό είναι 35,06 %.             Το 20,93 % των μαθητών μας που φοιτούσαν στην κατεύθυνση αυτή συγκέντρωσαν περισσότερα από 16.000 μόρια!             Στην κατεύθυνση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ Σπουδών:             ΑΡΧΑΙΑ προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών: Μεταξύ 14 – 20 έγραψε το 28,57 %των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 26,94 %. Κάτω από τη βάση έγραψε 14,28 % των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 45,26 %.             ΙΣΤΟΡΙΑ προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών: Άριστα, δηλαδή μεταξύ 18 – 20 έγραψε το 42,85 %των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 13,65 %.             ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών: Μεταξύ 19 – 20 έγραψε το 42,85 %(!!!) των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 22,15 %. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο κι από πανελλήνιο ποσοστό των μαθητών που έγραψαν μεταξύ 18 – 20, το οποίο είναι 27,55 %.            ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ γενικής παιδείας: Μεταξύ 15 – 20 έγραψε το 28,57 % των μαθητών μας, ενώ το αντίστοιχο πανελλήνιο ποσοστό είναι 24,28 %. Κάτω από τη βάση δεν έγραψε κανένας από τους μαθητές μας, ενώ το αντίστοιχο Πανελλήνιο ποσοστό είναι 22,49 %.             Το 42,85 % των μαθητών μας που φοιτούσαν στην κατεύθυνση αυτή συγκέντρωσαν περισσότερα από 16.000 μόρια!             Στις εξετάσεις των ΕΠΑΛ.             ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ γενικής παιδείας: Μεταξύ 15 – 20 έγραψε το 50,00 % των μαθητών μας. Κάτω από τη βάση δεν έγραψε κανένας από τους μαθητές μας.             ΑΛΓΕΒΡΑ γενικής παιδείας: Μεταξύ 17 – 20 έγραψε το 25,00 % των μαθητών μας. Μάλιστα μεταξύ 15 – 20 έγραψε το 37,50 % των μαθητών μας.             Στο 1ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. Μεταξύ 17 – 20 έγραψετο 50,00 % των μαθητών μας. Κάτω από τη βάση έγραψε το 12,50 % των μαθητών μας.             Στο 2ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. Μεταξύ 16 – 20 έγραψετο 62,50 %των μαθητών μας.             Το <strong>50 % των μαθητών μας που φοιτούσαν στα ΕΠΑΛ, συγκέντρωσε περισσότερα από 15.000 μόρια!             Συγχαρητήρια στο 6 % των μαθητών μας που αρίστευσαν, δηλαδή συγκέντρωσαν πάνω από 18000 μόρια.             Φυσικά συγχαρητήρια σ’ όλους τους μαθητές μας για την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους.             Τέλος, μαζί με τα συγχαρητήρια, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους καθηγητές για τη δουλειά τους, που οδήγησε σ’ αυτά τα αποτελέσματα! 14/7/2021 2020 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ-2020.pdf (5 downloads) 2019

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019 – ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

Νομίζω πως μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τη δουλειά μας και τα αποτελέσματά της στη Γ’ Λυκείου! Να ορισμένα στατιστικά στοιχεία από τα αποτελέσματα των φετινών Πανελλήνιων εξετάσεων.ν. Στη ΘΕΤΙΚΗ κατεύθυνση: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ γενικής παιδείας: το 17,64 % των μαθητών μας έγραψε μεταξύ 17 – 20, ενώ το πανελλήνιο ποσοστό είναι μόνο 6,68 %. Αλλά και στην κλίμακα 16 – 20 έγραψαν το 29,41 % των μαθητών μας, όταν το πανελλήνιο ποσοστό είναι 17,72 %. Κανείς από τους μαθητές μας δεν έγραψε κάτω από την βάση. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ προσανατολισμού Θετικών επιστημών: το 15,38 % των μαθητών μας έγραψε μεταξύ 18 – 20, ενώ το πανελλήνιο ποσοστό είναι μόνο 4,98%. Αλλά και στην κλίμακα 17 – 20 έγραψαν το 30,76 % των μαθητών μας, όταν το πανελλήνιο ποσοστό είναι 9,38 %, ενώ στην κλίμακα 16 – 20 έγραψαν το 38,46 % των μαθητών μας, όταν το πανελλήνιο ποσοστό είναι 14,16 %. ΦΥΣΙΚΗ προσανατολισμού Θετικών επιστημών: το 31,57 % των μαθητών μας έγραψε μεταξύ 18 – 20, ενώ το πανελλήνιο ποσοστό είναι μόνο 16,60 %. Αλλά και στην κλίμακα 17 – 20 έγραψαν το 36,85 % των μαθητών μας, όταν το πανελλήνιο ποσοστό είναι 23,50 %, ενώ στην κλίμακα 16 – 20 έγραψαν το 52,63 % (!) των μαθητών μας, όταν το πανελλήνιο ποσοστό είναι 29,91 %. ΧΗΜΕΙΑ προσανατολισμού Θετικών επιστημών: το 36,84 % των μαθητών μας έγραψε μεταξύ 18 – 20, ενώ το πανελλήνιο ποσοστό είναι μόνο 23,10 %. Αλλά και στην κλίμακα 17 – 20 έγραψαν το 55,00 % των μαθητών μας, όταν το πανελλήνιο ποσοστό είναι 32,80 %, ενώ στην κλίμακα 16 – 20 έγραψαν το 60,00 % (!) των μαθητών μας, όταν το πανελλήνιο ποσοστό είναι 40,30 %. ΒΙΟΛΟΓΙΑ προσανατολισμού Θετικών επιστημών: στην κλίμακα 17 – 20 έγραψαν το 50,00 % των μαθητών μας, όταν το πανελλήνιο ποσοστό είναι 24,30 %, ενώ στην κλίμακα 16 – 20 έγραψαν το 57,14 % των μαθητών μας, όταν το πανελλήνιο ποσοστό είναι 32,32 %. Στη κατεύθυνση Σπουδών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ γενικής παιδείας: το 7,14 % των μαθητών μας έγραψε μεταξύ 16 – 20, ενώ το πανελλήνιο ποσοστό είναι μόνο 3,98 %. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ προσανατολισμού σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής: τo 7,14 % των μαθητών μας έγραψε μεταξύ 17 – 20, ενώ το πανελλήνιο ποσοστό είναι μόνο 1,25 %. Αλλά και στην κλίμακα 16 – 20 έγραψαν το 7,14 % των μαθητών μας, όταν το Πανελλήνιο ποσοστό είναι 2,24 %. ΑΕΠΠ προσανατολισμού σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής: τo 19,35% των μαθητών μας έγραψε μεταξύ 17 – 20, ενώ το πανελλήνιο ποσοστό είναι μόνο 15,49 %. Αλλά και στην κλίμακα 16 – 20 έγραψαν το 22,58 % των μαθητών μας, όταν το πανελλήνιο ποσοστό είναι 21,02 %. ΑΟΘ: τo 42,30 % των μαθητών μας έγραψε μεταξύ 17 – 20, ενώ το πανελλήνιο ποσοστό είναι μόνο 30,17 %. Αλλά και στην κλίμακα 16 – 20 έγραψαν το 57,69 % των μαθητών μας, όταν το πανελλήνιο ποσοστό είναι 37,07 %. Στην κατεύθυνση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ Σπουδών: ΑΡΧΑΙΑ προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών: τo 16,66 % των μαθητών μας έγραψε μεταξύ 17 – 20, ενώ το πανελλήνιο ποσοστό είναι μόνο 10,20%. ΙΣΤΟΡΙΑ προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών: τo 25,00 % των μαθητών μας έγραψε μεταξύ 17 – 20, ενώ το πανελλήνιο ποσοστό είναι μόνο 16,77%. ΛΑΤΙΝΙΚΑ προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών: τo 41,66 % των μαθητών μας έγραψε μεταξύ 16 – 20, ενώ το πανελλήνιο ποσοστό είναι 42,58 %. Συγχαρητήρια στους μαθητές μας που αρίστευσαν, δηλαδή συμπλήρωσαν πάνω από 18000 μόρια. Πολλά μπράβο στους μαθητές μας που πέτυχαν να συγκεντρώσουν πάνω από 17000 μόρια (το 31,8 % των μαθητών της θετικής κατεύθυνσης, 13 % των μαθητών της κατεύθυνσης σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής και το 17 % των μαθητών της κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών σπουδών). Φυσικά συγχαρητήρια σ’ όλους τους μαθητές για την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους. Τέλος, μαζί με τα συγχαρητήρια, κι ένα ευχαριστώ στους συναδέλφους καθηγητές για τη δουλειά τους, που οδήγησε σ’ αυτά τα αποτελέσματα! 1/7/2019 2018 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ-2018.pdf (5 downloads) 2017

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017 – ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

Νομίζω πως μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τη δουλειά μας και τα αποτελέσματά της στη Γ’ Λυκείου! Να ορισμένα στατιστικά στοιχεία από τα αποτελέσματα των φετινών Πανελλήνιων εξετάσεων.

  • ΓΛΩΣΣΑ γενικής παιδείας: το 25 % των μαθητών μας έγραψε πάνω από 15Όλοι οι μαθητές μας έγραψαν πάνω από τη βάση.
  • ΧΗΜΕΙΑ προσανατολισμού Θετικών επιστημών: το 40 % των μαθητών μας έγραψε πάνω από 17.
  • ΦΥΣΙΚΗ προσανατολισμού Θετικών επιστημών: το 30 % των μαθητών μας έγραψε πάνω από 17.
  • ΒΙΟΛΟΓΙΑ προσανατολισμού Θετικών επιστημών: το 15 % των μαθητών μας έγραψε πάνω από 18,5.
  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ προσανατολισμού Θετικών επιστημών: το 12 % των μαθητών μας έγραψε πάνω από 17, όταν το πανελλήνιο ποσοστό στην βαθμολογία αυτή είναι 7,35 %.
  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ προσανατολισμού σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής: το 27 % των μαθητών μας έγραψε πάνω από 13, όταν το πανελλήνιο ποσοστό στην βαθμολογία αυτή είναι 5,93 %!
  • ΑΕΠΠ προσανατολισμού σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής: το 33 % των μαθητών μας έγραψε πάνω από 17.
  • ΛΑΤΙΝΙΚΑ προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών: το 33 % των μαθητών μας αρίστευσε, δηλαδή έγραψε πάνω από 18. Όλοι οι μαθητές μας έγραψαν πάνω από τη βάση.
 • ΙΣΤΟΡΙΑ προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών: όλοι οι μαθητές μας έγραψαν πάνω από τη βάση, ενώ το 67% έγραψε πάνω από 15.
            Συγχαρητήρια στους μαθητές μας που αρίστευσαν, δηλαδή συμπλήρωσαν πάνω από 18000 μόρια. Συγχαρητήρια στους μαθητές μας που πρώτευσαν στο σχολείο τους, στην κατεύθυνσή τους. Και φυσικά συγχαρητήρια σ’ όλους τους μαθητές για την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους και στους καθηγητές τους για τη δουλειά τους. 1/7/2017