Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα της δουλειάς μας!

Κι εμείς αισθανόμαστε ευτυχείς όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα της δουλειάς μας, αλλά κυρίως χαιρόμαστε με τη χαρά των μαθητών μας! 

Να τονίσουμε βέβαια ότι η επιτυχία του φροντιστηρίου δεν αποτυπώνεται πλήρως στα στατιστικά στοιχεία. Διότι φυσικά είναι επιτυχία να έχεις μαθητές που αρίστευσαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά είναι μεγαλύτερη επιτυχία αν σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνονται μαθητές που στο σχολείο τους, δεν ανήκαν στην κατηγορία των αρίστων. Μεγάλη επιτυχία πρέπει να θεωρείται κι όταν το αποτέλεσμα δεν είναι άριστο, αλλά οι μαθητές έφτασαν σ’ αυτό ξεπερνώντας πολύ τον εαυτό τους. Επιτυχία τέλος μπορεί να θεωρηθεί και το γεγονός ότι από τους μαθητές που δεν τα κατάφεραν, αρκετοί πείστηκαν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και ή ξαναδοκιμάζουν να δώσουν πανελλήνιες ή κάνουν άλλες επιλογές που κινούνται στην κατεύθυνση αυτή. Μέσα στις κατηγορίες αυτές θα βρείτε πολλούς από τους μαθητές μας! Ρωτήστε τους!

Στα πλαίσια αυτά και λαμβάνοντας υπόψη μας την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κρίναμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών του φροντιστηρίου σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά των μαθητών απ’ όλη τη χώρα. Όπου δεν ακολουθούμε τη συνήθη βαθμολογική κλίμακα είναι γιατί τα γενικά ποσοστά ή η απόκλισή μας απ’ αυτά είναι στα όρια του στατιστικού λάθους.

Στατιστικά Στοιχεία

Τα στατιστικά σε μορφή PDF

Συγκριτικά Στατιστικά με πανελλαδικές επιδόσεις

Τα στατιστικά σε μορφή PDF

Συγκριτικά Στατιστικά με πανελλαδικές επιδόσεις

Τα στατιστικά σε μορφή PDF