Ένα βήμα πριν την είσοδο στα πανεπιστήμια

Γ Λυκείου

Στη Γ’ Λυκείου οι μαθητές κατανέμονται σε 3 Ομάδες Προσανατολισμού (κατευθύνσεις). Το πρόγραμμα του σχολείου περιλαμβάνει 32 ώρες μαθημάτων την εβδομάδα, από τις οποίες 18 ώρες θα αφιερώνονται στη διδασκαλία των 3 μαθημάτων προσανατολισμού (κατεύθυνσης), που οι μαθητές θα εξετάζονται στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Ομάδες Προσανατολισμού

Οι ομάδες προσανατολισμού (κατευθύνσεις) στη Γ’ Λυκείου είναι ουσιαστικά οι εξής τέσσερις (4):

Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών

Όσοι μαθητές επιλέξουν την ομάδα αυτή θα διδαχθούν στη Γ΄ Λυκείου, με σκοπό να εξεταστούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις, τα εξής τρία (3) μαθήματα κατεύθυνσης:

1. Αρχαία Ελληνικά. 2. Ιστορία. 3. Λατινικά.

Οι μαθητές που επιλέγουν την κατεύθυνση αυτή μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους μόνο σε σχολές και τμήματα που ανήκουν στο 1 ο Επιστημονικό Πεδίο των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Ο.Π. Θετικών Σπουδών

Όσοι μαθητές επιλέξουν την ομάδα αυτή θα διδαχθούν, με σκοπό να εξεταστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τα εξής τρία (3) μαθήματα κατεύθυνσης:

1. Φυσική. 2. Χημεία. 3. Μαθηματικά.

Οι μαθητές που επιλέγουν την κατεύθυνση αυτή μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους μόνο σε σχολές και τμήματα που ανήκουν στο 2 ο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.

Ο.Π. Επιστημών Ζωής και Υγείας

Όσοι μαθητές επιλέξουν την ομάδα αυτή θα διδαχθούν, με σκοπό να εξεταστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τα εξής τρία (3) μαθήματα κατεύθυνσης: 

1. Φυσική. 2. Χημεία. 3. Βιολογία.

Οι μαθητές που επιλέγουν την κατεύθυνση αυτή μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους μόνο σε σχολές και τμήματα

Ο.Π. Οικονομίας και Πληροφορικής

Όσοι μαθητές επιλέξουν την ομάδα αυτή θα διδαχθούν, με σκοπό να εξεταστούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις, τα εξής τρία (3) μαθήματα κατεύθυνσης:

1. Μαθηματικά. 2. Πληροφορική. 3. Οικονομία.

Οι μαθητές που επιλέγουν την κατεύθυνση αυτή μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους μόνο σε σχολές και τμήματα που ανήκουν στο 4 ο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής.

μαθηματα γενικησ παιδειασ

Οι 14 ώρες που απομένουν μέχρι τις 32, καλύπτουν τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι 

  1. η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.
  2. τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας.
  3. η Ιστορία.
  4. τα Θρησκευτικά.
  5. η Φυσική Αγωγή.

Από τις 14 ώρες που διατίθενται στη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, οι 6 παραχωρούνται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, που θα εξετάζεται στις Πανελλήνιες εξετάσεις, όποιο προσανατολισμό (κατεύθυνση) κι αν έχει επιλέξει ο μαθητής.


To σύστημα απόλυσης

Στις απολυτήριες εξετάσεις οι μαθητές εξετάζονται

  1. στα 3 μαθήματα της κατεύθυνσής που επέλεξαν. 
  2. τη Νεοελληνική Γλώσσα.
  3. τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (κατεύθυνση Ανθρωπιστικών) ή την Ιστορία (κατευθύνσεις Θετική και Οικονομικών).

Οι απολυτήριες αυτές διεξάγονται με τη χρήση και της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ). Αυτό σημαίνει πως το 50 % των θεμάτων και μάλιστα τα πιο δύσκολα, δεν ορίζονται από τον καθηγητή του σχολείου, αλλά επιλέγονται, με τυχαίο τρόπο από την ΤΘΔΔ. Η ΤΘΔΔ είναι ένα αρχείο με εκατοντάδες θέματα που έχουν επιλεγεί με ευθύνη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Για να απολυθεί ένας μαθητής της Γ’ Λυκείου, πρέπει ο βαθμός του σε όλα τα μαθήματα να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 10 ή ο γενικός μέσος όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης να είναι τουλάχιστον 13. Αν δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις αυτές παραπέμπεται σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο, στα μαθήματα που ο βαθμός του είναι μικρότερος του 10, εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα 4. Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ για τις ρυθμίσεις των προαγωγικών εδώ. 

Έχει εξαγγελθεί από την ίδια την Υπουργό ότι ο βαθμός του απολυτηρίου και της Γ’ Λυκείου, όπως και των επόμενων τάξεων του Λυκείου, θα υπολογίζεται για την είσοδο στα ΑΕΙ, ωστόσο αυτό δεν έχει θεσπιστεί ακόμα.

Το ενδιαφέρον των μαθητών στη Γ’ Λυκείου μονοπωλείται από τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Εξάλλου στα μαθήματα αυτά αφιερώνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου το πρόγραμμα του σχολείου και τα μαθήματα αυτά αποτελούν τον κορμό των μαθημάτων που εξετάζονται και στις προαγωγικές εξετάσεις.