Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Προσανατολισμού 

Λατινικά Προσανατολισμού

Ιστορία Προσανατολισμού 

Κοινωνιολογία Προσανατολισμού 

Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

Βιολογία Προσανατολισμού 

Μαθηματικά Προσανατολισμού 

Φυσική Προσανατολισμού 

Χημεία Προσανατολισμού 

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά Προσανατολισμού 

Οικονομία Προσανατολισμού 

Πληροφορική Προσανατολισμού 

 

Κοινό Μάθημα για όλες τις ομάδες Προσανατολισμού

Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία