Πανόραμα Πανελλαδικών 2024

Ύλη, Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής, Συντελεστές Βαρύτητας, Στατιστικά, Μηχανογραφικό

Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής

Η ελάχιστη βάση εισαγωγής ανά τμήμα ορίζεται από το μέσο όρο βαθμολογίας των υποψηφίων πολλαπλιασμένο με τον συντελεστή βαρύτητας που έχει ορίσει το τμήμα. Οι υποψήφιοι με μέσο όρο μικρότερο από την ελάχιστη βάση εισαγωγής ενός τμήματος ΔΕΝ μπορούν να δηλώσουν καν το τμήμα αυτό στο μηχανογραφικό τους (αυτόματη απόκρυψη)

Η Εξετάστεα ύλη

Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται από το τέλος, συνήθως, της περασμένης σχολικής χρονιάς και ενδέχεται να διαφέρει από έτος σε έτος.

Οι συντελεστές βαρύτητας

Oρίζονται κάθε έτος με υπουργική απόφαση μετά από εισήγηση των πανεπιστημιακών τμημάτων. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 4777/2021 (Α΄25) ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%.