Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού ανά πεδίο. Στα πλαίσια αυτών αναλύθηκαν:

  • Τα πανεπιστημιακά τμήματα (Πρόγραμμα Σπουδών, βασικά μαθήματα, επαγγελματικές διέξοδοι, μεταπτυχιακά προγράμματα)
  • Τάσεις στην αγορά εργασίας
  • Soft Skills απαραίτητα για έναν απόφοιτο

Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες σε όποιον/α τις επιθυμεί μετά από επικοινωνία. Μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ, για να κάνετε λήψη ενός μέρους τους.