Οι Υποψήφιοι της κατηγορίας του 10% θα συμπληρώνουν το μηχανογραφικό με την κατανομή των σχολών όπως ήταν τη χρονιά που εξετάστηκαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Αυτό σημαίνει ότι το 2018 το μηχανογραφικό τους θα έχει 5 Επιστημονικά Πεδία με τα Παιδαγωγικά να αποτελούν ξεχωριστό Επιστημονικό Πεδίο.