Τα φροντιστήρια “Καρακάξης”, σε συνέχεια της στήριξης στο μαθητή και ΜΕΤΑ το πέρας της διδασκαλίας, ξεκινούν από αύριο μετά τις 13.00 ( ανάρτηση βαθμολογιών) σε συνεργασία με τον τομέα επαγγελματικού προσανατολισμού την, από κοινού με μαθητές και γονείς, καθοδήγηση και συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Οι μαθητές/τριες θα ενημερωθούν από τη γραμματεία για την ώρα και ημέρα προσέλευσης. Ευπρόσδεκτοι και οι φίλοι/ες σας στο εξίσου σημαντικό με τις εξετάσεις, γρίφο του μηχανογραφικού.