Μια ενδιαφέρουσα έρευνα της Καθημερινής.

Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω artificial intelligence specialist» ή «υπολογιστικός γλωσσολόγος». Και όμως, ο κόσμος αλλάζει και μαζί με αυτόν αλλάζει και η αγορά εργασίας. 

Το άρθρο εδώ