Ορίστηκαν με υπουργική απόφαση οι συντελεστές που θα ισχύουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του υπουργείου Τουρισμού όπως αποτυπώνονται στην παρακάτω εικόνα:
Βάσει αυτού δίνεται ένα παράδειγμα: Μέση βαθμολογία θετικής ομάδας προσανατολισμού = 12 Η ελάχιστη βάση για την σχολή Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι διαμορφώνεται ως : 12 x 1.2 = 14.4