Αν η μελέτη και οι ικανότητες του υποψηφίου είναι το μισό συστατικό της επιτυχίας στις εξετάσεις, τότε η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου είναι το άλλο μισό. Στην κορυφή της διαδικασίας παροχής επαγγελματικού προσανατολισμού στους/στις μαθητές/τριες μας βρίσκεται η έξυπνη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν

  • Τρεις ξεχωριστές συναντήσεις ανά κατεύθυνση για την ανάλυση των τμημάτων στο αμφιθέατρο του οργανισμού μας
  • Ατομικές συνεδρίες για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου

Τα σεμινάρια ορίζονται ως εξής :

  • Παρασκευή 28/6 ώρα 16.00 για τα τμήματα Θετικών Σπουδών
  • Παρασκευή 28/6 ώρα 17.30 για τα τμήματα Σπουδών Υγείας και Ζωής
  • Δευτέρα 01/7 ώρα 16.00 για τα τμήματα Ανθρωπιστικών Σπουδών
  • Τρίτη 02/7 ώρα 16.00 για τα τμήματα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Παρακαλώ όποιος/α ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει με τη γραμματεία για την αρτιότερη οργάνωση των συνεδριών.