Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας το πολυνομοσχέδιο , 238 σελίδων και 172 άρθρων, για για  την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τις επιλογές στελεχών εκπαίδευσης , την αυτονομία σχολικών μονάδων, καθώς και την εκκλησιαστική εκπαίδευση.