Το νομοσχέδιο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει την τελική του μορφή, δηλαδή δεν είναι αυτό που θα κατατεθεί στη Βουλή. Τα βασικά του σημεία του, συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων δεσμεύσεων των αρμόδιων Υπουργών, είναι:


Τα επιστημονικά πεδία παραμένουν 4, αλλά οι κατευθύνσεις γίνονται 3. Από τη θετική θα μπαίνεις και στο 2ο πεδίο, με Μαθηματικά και στο 3ο με Βιολογία. Στις Πανελλήνιες εξετάσεις οι μαθητές θα εξετάζονται σε 4 μαθήματα, που θα είναι ίδια μ’ αυτά που εξετάζονται και τώρα.

  • Θα υπάρχουν συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα που θα δίνουν οι μαθητές στις Πανελλήνιες. Δεν ορίζει ποια μαθήματα και τι συντελεστές θα έχουν. Θα είναι μάλλον του προηγούμενου συστήματος, δηλαδή 1ο Αρχαία, Ιστορία, 2ο Μαθηματικά, Φυσική, 3ο Βιολογία, Χημεία, 4ο Μαθηματικά, Οικονομία και οι συντελεστές, υποθέτουμε, επίσης ίδιοι, δηλαδή 1,3 και 0,7.
  • Έχει δεσμευτεί ότι θα υπάρχει κατώτερη βάση για την εισαγωγή, δηλαδή για να περάσει ο μαθητής στα ΑΕΙ πρέπει να γράψει πχ πάνω από 10, αλλά το νομοσχέδιο δεν προβλέπει κάτι.
  • Προβλέπει ότι στη Γ’ Λυκείου θα υπάρχει κόντρα μάθημα δηλαδή Μαθηματικά στην Ανθρωπιστικών και θεωρητικό μάθημα στη θετική, που θα είναι μάλλον η Ιστορία. Δεν ορίζει αν αυτό θα εξετάζεται και στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Πιθανόν αυτό να συμβεί στο προσεχές μέλλον.
  • Προτείνει την επαναφορά των Λατινικών αντί της Κοινωνιολογίας στην κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών. Αυτό σημαίνει ότι στις άλλες κατευθύνσεις δεν προβλέπουν αλλαγές, προς το παρόν τουλάχιστον.
  • Αρκετά θέματα παραπέμπονται σε Υπουργικές αποφάσεις. Αυτό ίσως να σημαίνει ότι πολλές απ’ αυτές τις ρυθμίσεις πιθανόν θα μεταβληθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα έχει σημασία να γνωρίζουμε και τις διακηρύξεις των Υπουργών.
02

.           Έχει δηλωθεί πολλές φορές ότι θα θεσπιστεί το Ακαδημαϊκό Απολυτήριο, αυτό όμως δεν προβλέπεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο. Το Ακαδημαϊκό Απολυτήριο είναι ένας βαθμός που θα προκύπτει από τα απολυτήρια και των τριών τάξεων του Λυκείου (πχ 20 % Α’ Λυκείου, 30 % Β’ Λυκείου, 50 % Γ’ Λυκείου), ο οποίος θα υπολογίζεται στην εισαγωγή στα ΑΕΙ (έχει δηλωθεί ότι θα αποτελεί το 10 % των μορίων εισαγωγής). Έχει μάλιστα πολλές φορές δηλωθεί δημόσια ότι πρόθεσή τους είναι να το εφαρμόσουν για τους μαθητές που θα φοιτήσουν την επόμενη χρονιά στην Α’ Λυκείου. Φυσικά ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί ο βαθμός να προκύπτει κυρίως από τις γραπτές εξετάσεις στο τέλος την χρονιάς, μετά από αδιάβλητες εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου (πχ με Τράπεζα Θεμάτων).

  • Προβλέπει ότι την επόμενη σχολική χρονιά οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ Λυκείου θα δώσουν τις προαγωγικές εξετάσεις με Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας. Δηλαδή τα θέματα των τελικών εξετάσεων δεν θα καθορίζονται στο σύνολό τους από τους καθηγητές των σχολείων, αλλά τα μισά θα επιλέγονται, με τυχαίο τρόπο, από μια τράπεζα θεμάτων που θα καταρτιστεί κεντρικά με ευθύνη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Τα θέματα από την τράπεζα ορίζεται να είναι σε αριθμό τα δύο από τα τέσσερα της εξέτασης. Δεν ορίζει ποια θέματα θα επιλέγονται από την Τράπεζα θεμάτων. Το πιθανότερο, με βάση και την προηγούμενη εμπειρία, θα είναι τα δυσκολότερα, δηλαδή το Β και το Δ θέμα. Επομένως οι απολυτήριες εξετάσεις κάθε τάξης θα έχουν το χαρακτήρα Πανελλήνιων εξετάσεων. Το σχέδιο δεν προβλέπει το ποσοστό συμμετοχής των προφορικών και των γραπτών εξετάσεων στον τελικό βαθμό και δεν διευκρινίζει αν θα χρησιμοποιηθεί η Τράπεζα που είχε δημιουργηθεί επί Υπουργίας Αρβανιτόπουλου ή θα δημιουργηθεί μια νέα Τράπεζα.
  • Αυξάνεται ο αριθμός των μαθημάτων που θα εξετάζονται στο τέλος της χρονιάς. Στις τάξεις του Γυμνασίου προτείνεται να εξετάζονται 7 μαθήματα (φέτος ήταν 4), στην Α’ Λυκείου 8, στη Β’ Λυκείου 7 (ήταν 6) και στη Γ’ Λυκείου 5 (ήταν 4. Θα δίνουν προφανώς εκτός από τα μαθήματα της κατεύθυνσής του και το κόντρα μάθημα που αναφέραμε προηγουμένως). Δεν ορίζει ακριβώς ποια θα είναι τα μαθήματα αυτά.
  • Η προαγωγή από τάξη σε τάξη στο Γυμνάσιο θα γίνεται με βαθμό που θα είναι απαραιτήτως μεγαλύτερος του 10 σε κάθε μάθημα ή πάνω από 13 κατά μέσο όρο, αν ο μαθητής έχει έως και 4 μαθήματα κάτω από τη βάση. Όσοι έχουν βαθμό μικρότερο του 10 σε περισσότερα από 4 μαθήματα επαναλαμβάνουν την τάξη. Στο Λύκειο η προαγωγή προτείνεται να γίνεται αν ο μαθητής έχει βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 10 σε όλα τα μαθήματα. Η επανεξέταση των μετεξεταστέων θα γίνεται το Σεπτέμβριο.
  • Για τη λήψη του Ακαδημαϊκού Απολυτήριου οι μαθητές πρέπει να έχουν πιστοποίηση για τη γνώση μιας ξένης γλώσσας, η οποία πιστοποίηση μπορεί να είναι και κρατική.
  • Προβλέπει την εισαγωγή νέων θεματικών ενοτήτων στα προγράμματα σπουδών του Γυμνασίου και του Λυκείου και αναβάθμιση της συνθετικής εργασίας σε ορισμένα μαθήματα, όπως η Πολιτική Παιδεία.

Γενικά η προαγωγή των μαθητών από τάξη σε τάξη και η λήψη του απολυτηρίου του Γυμνασίου και του Λυκείου θα γίνει μια πιο δύσκολη υπόθεση