Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις της δοκιμασίας για την εισαγωγή σε Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια Σχολεία 2024 εδώ