1. Πότε θα εφαρμοστούν οι αλλαγές στο σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων;

Το υπουργείο σκοπεύει να εφαρμόσει τις αλλαγές από τις πανελλαδικές του 2021.

2. Θα υπάρξει μείωση του αριθμού εισακτέων;

Θα υπάρξει μείωση των εισακτέων και κενές θέσεις χωρίς να μπορεί να γίνει ακόμα εκτίμηση. Σίγουρα πάντως με τις επικείμενες αλλαγές και τη βάση εισαγωγής θα υπάρξει μεγάλη μείωση.

3. Πως θα προκύπτει η βάση εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ;

Η ελάχιστη  βάση εισαγωγής  θα ορίζεται από το εκάστοτε Πανεπιστημιακό Τμήμα ως ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4) του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το Τμήμα.

4. Πότε θα μάθουν οι υποψήφιοι τις βάσεις, ανά τμήμα.

Οι βάσεις θα γίνουν γνωστές πριν οι υποψήφιοι συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό με τις Σχολές προτίμησης τους. Οι βάσεις θα διαμορφωθούν και θα ανακοινωθούν μετά την ανακοίνωση των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων.

5. Ποιο θα είναι το κριτήριο, προκειμένου ένα τμήμα να ορίσει την βάση εισαγωγής;

Κάθε τμήμα θα ορίσει ένα συντελεστή  επί του Μέσου Όρου  των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4) του επιστημονικού πεδίου.

6. Θα μπορεί το τμήμα να ορίζει αυθαίρετα όποιον συντελεστή επιθυμεί;

Όχι, καθώς θα ορισθεί μία απόκλιση από το Μέσο Όρο  των μέσων βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων του Επιστημονικού Πεδίου, που δεν θα είναι κάτω του 80%  και ανώτατο του 120% επί του Μέσου όρου. Π.χ. αν η μέση επίδοση των μαθητών είναι 13 και ένα τμήμα έχει συντελεστή 110%, τότε η βάση του θα είναι 14.3

7. Ποια θα είναι η απόκλιση του συντελεστή που θα ορίζουν τα τμήματα από  τη μέση επίδοση των μαθητών ανά  Επιστημονικό Πεδίο;

Ακόμη δεν έχει οριστεί καθώς βρίσκεται υπό διαβούλευση μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και των Πρυτάνεων.

8. Πότε οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν  το Α’ Μηχανογραφικό και πόσα τμήματα θα μπορούν να δηλώσουν;

Το Α Μηχανογραφικό θα συμπληρωθεί από το σύνολο των υποψηφίων κανονικά τη χρονική περίοδο που ορίστηκε και πέρσι. Οι υποψήφιοι σ αυτή  τη φάση θα έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν μέχρι 10- 15 τμήματα. Ο ακριβής αριθμός δεν έχει ορισθεί ακόμη.

9. Τα αποτελέσματα πότε θα εκδοθούν ;

Τα αποτελέσματα θα εκδοθούν τέλη Ιουλίου ή το αργότερο την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του Α Μηχανογραφικού θα δοθεί μία προθεσμία δέκα ημερών προκειμένου οι υποψήφιοι να συμπληρώσουν το Β Μηχανογραφικό.

10. Το Β΄ Μηχανογραφικό ποια τμήματα θα έχει;

Θα έχει μόνο τα τμήματα που έχουν μείνει κενές θέσεις από τα αποτελέσματα του Α Μηχανογραφικού. Για παράδειγμα   εάν δεν μείνουν κενές θέσεις στους ΗΜΜΥ ΕΜΠ  ή στην Ιατρική Αθήνας από την συμπλήρωση του Α Μηχανογραφικού , τότε αυτά τα τμήματα δεν θα συμπεριληφθούν στο Β΄ Μηχανογραφικό.

11. Το Β’ Μηχανογραφικό ποιοι θα έχουν δικαίωμα να το συμπληρώσουν;

Δικαίωμα συμπλήρωσης του Β Μηχανογραφικού έχουν μόνο όσοι δεν εισήχθησαν σε κάποιο τμήμα κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Α Μηχανογραφικού.

12. Πότε θα εκδοθούν τα αποτελέσματα του Β Μηχανογραφικού;

Εκτιμάται ότι θα εκδοθούν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.