Μαζί με το νομοσχέδιο για το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πήρε σάρκα και οστά η πρόθεση του υπουργείου για εξετάσεις σε 4 μόνο  μαθήματα στις ενδοσχολικές:

  • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Μαθηματικά
  • Ιστορία και
  • Βιολογία

Με τη μείωση των εξεταζομένων μαθημάτων θα κερδηθούν δύο εβδομάδες για μάθημα. Υπολογίζεται, δηλαδή, τα μαθήματα να τελειώνουν στο τέλος Μαΐου.