Δημοτικό: Τα θεμέλια

Για τους μαθητές του Δημοτικού, το σχολείο αποτελεί την πρώτη συστηματική:
 κοινωνική τους δραστηριότητα

Έχει μεγάλη σημασία και για τις σχέσεις τους με τη γνώση, αλλά και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, να αισθανθούν επάρκεια.

επαφή με τη γνώση και την απόκτησή της.

Για να πετύχουμε μια θετική και συνεχώς εξελισσόμενη σχέση με το σχολείο και τη γνώση γενικότερα, χρειάζεται να εξασφαλίσουμε οι μαθητές και να καταχτήσουν τις γνώσεις που προβλέπεται, αλλά κυρίως να διαμορφώσουν τον κατάλληλο τρόπο διαβάσματος. Θα είναι επένδυση για τη συνέχεια της σχολικής του ζωής και όχι μόνο.

Η προσέγγισή μας

Από τα μαθήματα που διδάσκονται στο Δημοτικό, τα Μαθηματικά και η Γλώσσα είναι αυτά στα οποία οι μαθητές πρέπει να οικοδομήσουν ασφαλή γνώση. Σ’ αυτά πρέπει να εστιάσουμε τη βοήθεια στους μαθητές, με στόχο τη σε βάθος κατανόηση. Πχ όχι απλώς να εκτελεί τις βασικές μαθηματικές πράξεις, αλλά να μπορεί να επιλέγει την κατάλληλη, να γνωρίζει γιατί η πράξη εκτελείται μ’ ένα συγκεκριμένο τρόπο, να γνωρίζει τί σημαίνει κλάσμα κι όχι μόνο να θυμάται πως κάνουμε πράξεις μ’ αυτά. Στη γλώσσα να κατανοεί την ορθογραφία ως ταυτότητα της λέξης – έννοιας, τη σύνδεση των κανόνων με την ορθογραφία κλπ.

           Βέβαια και στα υπόλοιπα μαθήματα οι γνώσεις έχουν τη σημασία τους. Επιπλέον οι μαθητές του δημοτικού, ιδιαίτερα των μικρών τάξεων, δεν μπορούν να αντιληφθούν τη σημασία που έχει, σε βάθος χρόνου, η διαφοροποίηση των μαθημάτων σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα, και έχουν ανάγκη σε όλα να αισθάνονται ικανοί, γι’ αυτό και συνήθως τα χωρίζουν σε εύκολα και δύσκολα.

Για το σκοπό αυτό η δουλειά μας εκτελείται:

 1. σε τμήματα ομαδικής μελέτης, όλων των μαθημάτων, σε καθημερινή βάση. Είναι κρίσιμο να εξασφαλίζουμε οι μαθητές μας να αισθάνονται επάρκεια απέναντι στις απαιτήσεις του σχολείου, ώστε να χτίζουν την πεποίθηση ότι είναι ικανοί. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να βοηθάμε τους μαθητές μας να ανταποκρίνονται στο σύνολο των υποχρεώσεών τους για το σχολείο, δίνοντας φυσικά έμφαση στα Μαθηματικά και τη Γλώσσα.Η ομαδική μελέτη διεξάγεται σε τμήματα των 5 – 6 μαθητών. 
 2. σε μαθήματα ατομικής υποστήριξη μεμονωμένων μαθημάτων, στις περιπτώσεις που οι μαθητές και οι γονείς τους θεωρούν ότι χρειάζεται στοχευμένη παρέμβαση, μόνο σε κάποια μαθήματα.
 3. με τη μορφή ατομικής υποστήριξης των μαθητών, όταν αυτό επιβάλλουν οι μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες που συναντούν.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της δουλειάς μας, επισημαίνουμε:

 • H προσπάθειά μας δεν εξαντλείται στην επίλυση των ασκήσεων έβαλε στους μαθητές ο δάσκαλος του σχολείου τους, αλλά επιμένουμε να καταχτήσουν την ικανότητα να εφαρμόζουν με άνεση τον κανόνα ή την πράξη που διδάχτηκαν. Επομένως αν εκτιμούμε ότι οι ασκήσεις του σχολείου ή δεν ήταν αρκετές ή δεν ήταν αρκετές για ένα μαθητή μας, έχουμε την ετοιμότητα να του δώσουμε πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, αποτελούμενο είτε από απλές είτε από δύσκολες ασκήσεις, ώστε τελικά, να είναι και να αισθάνεται ότι είναι ικανός.
 • Κύριο χαρακτηριστικό της δουλειάς μας είναι η υποστήριξη της ικανότητας των μαθητών να ανταποκρίνονται από μόνοι τους στα καθήκοντά τους και μάλιστα θεωρούμε λανθασμένο να κάνουμε εμείς τη δουλειά τους αντί γι’ αυτούς, δίνοντάς τους έτοιμες λύσεις που αυτοί πρέπει να καθαρογράψουν και να θυμηθούν, ώστε να το πουν στα σχολείο τους την επόμενη μέρα και να αποσπάσουν ένα βαθμό.
 • Η στάση μας απέναντι στους μαθητές είναι πάντα ενισχυτική. Δεν τους καταδικάζουμε γι’ αυτά που δεν μπόρεσαν να κάνουν, αλλά τους επιβραβεύουμε γι’ αυτά που κατάφεραν. Ταυτόχρονα δηλώνουμε την πίστη μας ότι μπορούν να τα καταφέρουν και σε όσα έκαναν λάθος, τους το εξηγούμε και τους προτρέπουμε να το κάνουν, δηλώνοντας πόσο πιστεύουμε σ’ αυτούς.
 • Αν η μελέτη των μαθητών ολοκληρωθεί πριν από την ώρα αποχώρησής τους, αξιοποιούμε το χρόνο που απέμεινε με σκοπό να κάνουν επανάληψη σε θέματα που γνωρίζουμε ότι το έχουν ανάγκη ή τους προτρέπουμε να προετοιμαστούν για το ¨παρακάτω¨. Αν βέβαια διαπιστώσουμε ότι είναι κουρασμένοι, τους δίνουμε κάτι ώστε να απασχοληθούν δημιουργικά (διάβασμα βιβλίου, ζωγραφική).
 • Αν ο μαθητής γράφει διαγώνισμα στο σχολείο του, είμαστε έτοιμοι να τον βοηθήσουμε να κάνει την επανάληψη που χρειάζεται είτε το διαγώνισμα είναι προγραμματισμένο είτε έκτακτο.
 • Βοηθάμε τους μαθητές μας να καταχτήσουν μια κοινωνική συμπεριφορά που θα τους επιτρέπει να είναι λειτουργικοί σε μια ομάδα. Γνωρίζουμε ότι οι μαθητές μας τώρα τα ανακαλύπτουν τα όρια πρέπει να θέτουν στη συμπεριφορά τους και χρειάζονται τη βοήθειά μας γι’ αυτό.
 • Η επικοινωνία με τους γονείς είναι συνεχής και ουσιαστική.
 • Επιλέγουμε εκπαιδευτικό προσωπικό που μπορεί να υποστηρίξει την άποψη που προαναφέραμε, ώστε να καταφέρνει να δημιουργεί στους μαθητές θετική διάθεση για τα μαθήματά τους και ταυτόχρονα ευχάριστο κλίμα, περιορίζοντας το άγχος της αμφιβολίας που αναπτύσσεται από τις μικρές ηλικίες.