Θεομητορος 55, αλιμος

Φιλολογικό φροντιστήριο Καρακάξης

Η ανάγκη δημιουργίας ενός ειδικού φροντιστηρίου

Οργανώσαμε ένα ειδικό φροντιστήριο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών, ώστε να προσαρμόσουμε απολύτως τον τρόπο διδασκαλίας στις σύγχρονες απαιτήσεις των Πανελληνίων εξετάσεων!

Οι αλλαγές που προωθήθηκαν τα τελευταία χρόνια στον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού (ΟΠ) των Ανθρωπιστικών Σπουδών, καθιστούν όχι απλώς άχρηστες αλλά επικίνδυνες, την επιμονή στην στείρα παπαγαλία και την προσκόλληση σε έτοιμες απαντήσεις που οι μαθητές πρέπει να θυμηθούν και να εφαρμόζουν καθ’ εικόνα και ομοίωση.

Τα αποτελέσματα των Πανελληνίων είναι χαρακτηριστικά. Κάθε χρόνο περίπου το 3 % είναι οι αριστούχοι, δηλαδή έγραψαν πάνω από 18, στα Αρχαία, λίγο πάνω από 1 % οι αριστούχοι στη Γλώσσα, 50 % γράφουν κάτω από τη βάση στην Ιστορία και εξ’ αυτών το 22 – 30 % γράφουν κάτω από 5, ενώ και στα Λατινικά έγραψαν κάτω από τη βάση σε ποσοστό 45 %.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ;
  1. κατανόηση των κειμένων και της σημασίας των λέξεων αντί της παπαγαλίας,δηλαδή της απομνημόνευσης που δεν προϋποθέτει την κατανόηση των νοημάτων. Η κατανόηση είναι ο κρίσιμος παράγοντας, φυσικά στην Ιστορία, οπωσδήποτε στο διδαγμένο κείμενο των Αρχαίων, αλλά και στη μετάφραση του αδίδακτου. Παράλληλα, είναι η κρίσιμη παράμετρος για την έκθεση και νοηματικές ερωτήσεις του μαθήματος της Γλώσσας, ενώ χρειάζεται και στη μετάφραση των Λατινικών. Η κατανόηση είναι απαραίτητη ακόμα κι όταν είναι χρήσιμη η απομνημόνευση, όπως συμβαίνει κυρίως στην Ιστορία, αλλά και σε ορισμένων τύπων ερωτήσεις του διδαγμένου κειμένου των Αρχαίων.
  2. καλλιέργεια άποψης αντί της απομνημόνευσης έτοιμων απαντήσεων, παράμετρος κρίσιμη ιδιαίτερα στο διδαγμένο κείμενο των Αρχαίων και κυρίως στην έκθεση του μαθήματος της Γλώσσας.
  3. εμπέδωση της σημασίας των γλωσσικών κανόνων, και ανάπτυξη των ικανοτήτων αναγνώρισης και σωστής εφαρμογής τους, αντί της εκμάθησής τους ¨απ’ έξω¨. Χωρίς την κατάκτηση αυτών των ικανοτήτων, οι μαθητές, είναι δύσκολο να ανταποκριθούν στις ερωτήσεις της γραμματικής και του συντακτικού στο Αδίδακτο των Αρχαίων, στις αντίστοιχες ερωτήσεις των Λατινικών και φυσικά τις γλωσσικές ασκήσεις του μαθήματος της Γλώσσας.
  4. κατάκτηση της ικανότητας, οι μαθητές, να μεταφέρουν με σαφήνεια και πληρότητα την άποψή τους στο γραπτό. Η δεξιότητα αυτή είναι κρίσιμη αυτονόητα στο μάθημα της Γλώσσας, όμως είναι κρίσιμη και στο μάθημα της Ιστορίας, ιδιαίτερα στις ερωτήσεις του Γ θέματος, αλλά και στο διδαγμένο κείμενο των Αρχαίων, βασικά στις ερωτήσεις με το παράλληλο κείμενο. Για το λόγο αυτό το φροντιστήριό μας ωθεί τους μαθητές μας με συστηματικότητα και επάρκεια, στην επεξεργασία δικών τους κειμένων.


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

  • Η προετοιμασία των Αρχαίων αρχίζει από την Α’ Λυκείου. Σε ειδική ώρα οικοδομείται η γραμματική και το συντακτικό, από μηδενικής βάσεως. Η οικοδόμηση στηρίζεται στην επεξεργασία αγνώστων κειμένων, ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα αναγνώρισης και εφαρμογής τω κανόνων σε βάρος της απλής απομνημόνευσης. Παράλληλα προσεγγίζουμε τα κείμενα των ιστορικών συγγραφέων, που προβλέπεται να διδαχθούν στην Α’ Λυκείου, ως μια καλή προετοιμασία τόσο για το διδαγμένο όσο και το αδίδακτο κείμενο των Αρχαίων, επισημαίνοντας τις ιδιομορφίες του ιστορικού λόγου.
  • Στη Β’ Λυκείου ολοκληρώνουμε τη διδασκαλία των βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων κατά την επεξεργασία αδίδακτων Αρχαίων κειμένων, εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιο των μαθητών, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τρόπους για την διερεύνηση της σημασίας των λέξεων. Παράλληλα το κείμενο που προβλέπεται να διδαχθεί στην τάξη αυτή (Λυσίας ¨Υπέρ Μαντιθέου¨), το εντάσσουμε στην προετοιμασία τόσο για το διδαγμένο όσο και το αδίδακτο κείμενο των Αρχαίων, επισημαίνοντας τις ιδιομορφίες του δικανικού λόγου, ενώ από τη μέση της χρονιάς αρχίζουμε και την προετοιμασία του διδαγμένου κειμένου της Γ’ Λυκείου.
  • Στη Γ’ Λυκείου επαναλαμβάνουμε τη γραμματική και το συντακτικό δίνοντας έμφαση σε ειδικές περιπτώσεις και δύσκολες εφαρμογές. Παράλληλα ολοκληρώνουμε έγκαιρα την ύλη του διδαγμένου κειμένου, ώστε να μείνει χρόνος για μια αναλυτική επανάληψη.


νεοελληνικη γλωσσα KAI ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η δουλειά μας στη Γλώσσα αρχίζει επίσης από την Α’ Λυκείου, αφού έτσι κι αλλιώς η ύλη και των τριών τάξεων του Λυκείου είναι εξετάσιμη στις Πανελλήνιες.

Οι μαθητές χρειάζονται συνεπή καθοδήγηση και συστηματική εξάσκηση, ώστε να μπορέσουν να αντιληφθούν τις απαιτήσεις του μαθήματος και να προσαρμοστούν σ’ αυτές.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Η προετοιμασία στην Ιστορία, αρχίζει από τη Β’ Λυκείου . Οι μαθητές διδάσκονται απευθείας την Ιστορία της Γ’ Λυκείου, την οποία θα εξεταστούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Εκτός από την ανάγκη κάλυψης της ύλης, η έγκαιρη έναρξη της προετοιμασίας, είναι αναγκαία, ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με τον τρόπο εξέτασης της στις Πανελλήνιες και παράλληλα να μάθουν να προσεγγίζουν με διάθεση κατανόησης τη ύλη που διδάσκονται, γεγονός που διευκολύνει και την αναγκαία απομνημόνευση . Η διδασκαλία της ύλης ολοκληρώνεται στα μέσα της Γ’ Λυκείου, οπότε υπάρχει διαθέσιμο σημαντικό χρονικό διάστημα, στο οποίο θα εργαστούν πάνω σε συνδυαστικά θέματα και θα τελειοποιήσουν την αναγκαία απομνημόνευση.

Η προετοιμασία των Λατινικών αρχίζει στη Β’ Λυκείου , οπότε και αρχίζουν να διδάσκονται στο σχολείο. Διδάσκουμε με λεπτομέρεια όλα τα κείμενα που προβλέπεται, δίνοντας έμφαση σ’ αυτά που είναι εξετάσιμα στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Η διδασκαλία των κειμένων της Γ’ Λυκείου αρχίζει από τα μέσα περίπου της Β’ Λυκείου και ολοκληρώνεται λίγο μετά τα μέσα της Γ’ Λυκείου, ώστε να ακολουθήσει μια αναλυτική επανάληψη που αποτελεί και εμβάθυνση.

Τα στοιχεία της ειδικής δουλειάς μας