Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα (ΦΕΚ – Λήψη)

Α Λυκείου
Β Λυκείου
Γ Λυκείου