Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε Επιστημονικά Πεδία