Μετά από μια σκληρή μάχη μεταξύ των Autobots και των Decepticons οι μηχανές προώθησης του Megatron έπαθαν βλάβη και έτσι δεν μπορεί να πετάξει, παραμόνο να κινείται δεξιά και αριστερά. Ο Megatron έτσι, έχει περιοριστεί να κινείται στον άξονα x΄x.
H συνέχεια εδώ:

Το αρχείο GeoGebra για την οπτικοποίηση της άσκησης μέσα από το αντίστοιχο λογισμικό βρίσκεται εδώ