«Στο παρόν και μέλλον της εργασίας, κεντρικό ρόλο έχει η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά […]
Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση Από το Υπουργείο Παιδείας  και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εγγραφή […]
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η έκδοση της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, […]
Μειώνεται ο συντελεστής βαρύτητας της Λογοτεχνίας στο 15% του συνολικού βαθμού του εν λόγω μαθήματος
Εξεταστέα ύλη. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του ΙΕΠ και μετά από διαβούλευση με επιστημονικές ενώσεις, […]
Αν η μελέτη και οι ικανότητες του υποψηφίου είναι το μισό συστατικό της επιτυχίας στις εξετάσεις, […]
Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε Επιστημονικά Πεδία
Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων ανέρχεται στους τριακόσιους δέκα (310) και […]