Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Κανονισμός Εισαγωγής Σπουδαστών/ Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚΟ αριθμός των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 καθορίστηκε σε 1449 (798 Πλοίαρχοι και 651 Μηχανικοί).

Οι αιτησεις για την σχολή ολοκληρώνονται στις 19/05/22 και μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο της σχολής: https://eisaen.hcg.gr/