Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τα ΑΕΙ και ΔΙΕΚ για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022 σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, αλλά και για όσους/ες κατέθεσαν εκ νέου μηχανογραφικό μέσω του 10% (6% για το 2021, 4% για το 2020).

Μπορείτε να βρείτε τις βάσεις εδώ σε ξεχωριστό αρχείο για κάθε περίπτωση.