Οι υποψήφιοι, υποβάλλουν από 22.8.2022 έως και 11.9.2022, στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr αίτηση συμμετοχής για την κατάληψη μίας εκ των 914 θέσεων για το έτος κατάρτισης 2022-2023, στις εξής 6 ειδικότητες, εκδόθηκε από το υπουργείο Τουρισμού:

  1. Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας (θέσεις 347)
  2. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) (θέσεις 372)
  3. Τεχνικός Αρτοποιός- Ζαχαροπλαστικής (θέσεις 95)
  4. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού (θέσεις 50)
  5. Στέλεχος Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πειραματική ειδικότητα) (θέσεις 25)
  6. Στέλεχος Επιχειρήσεων Φιλοξενίας με εξειδίκευση στον τομέα Διοίκησης Δωματίων (Πειραματική ειδικότητα) (θέσεις 25)

Oι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν από 22.8.2022 έως και 11.9.2022, στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr αίτηση συμμετοχής, η οποία επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Α.Δ.Τ., διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, A.M.K.A.) και η σειρά προτίμησής τους ανά ειδικότητα και ΙΕΚ.