1. Έναρξη λειτουργίας ειδικών τμηματων Α’ λυκείου για την προετοιμασία των Αρχαίων της Γ’ λυκείου!

2. Για τους μαθητές Β’ λυκείου από Φεβρουάριο ξεκινα η ύλη της Γ’ λυκείου σε όλα τα μαθήματα. Ενταχθείτε απ την αρχή στα τμήματα προετοιμασίας των πανελλαδικών!

3. Νέες εγγραφές για μαθητές Γυμνασίου και Α’ λυκείου για τις ανάγκες που προέκυψαν απ τους βαθμούς του σχολείου στο πρώτο 4μηνο!

1. Έναρξη λειτουργίας ειδικών τμηματων Α’ λυκείου για την προετοιμασία των Αρχαίων της Γ’ λυκείου!

2. Για τους μαθητές Β’ λυκείου από Φεβρουάριο ξεκινα η ύλη της Γ’ λυκείου σε όλα τα μαθήματα. Ενταχθείτε απ την αρχή στα τμήματα προετοιμασίας των πανελλαδικών!

3. Νέες εγγραφές για μαθητές Γυμνασίου και Α’ λυκείου για τις ανάγκες που προέκυψαν απ τους βαθμούς του σχολείου στο πρώτο 4μηνο!