1. Άρχισαν οι εγγραφές στα τμήματα θετικής και χειμερινής προετοιμασίας, για την προετοιμασία της επόμενης τάξης.

2. Ειδικά τμήματα για τη προετοιμασία των μαθητών του Γυμνασίου για τις προαγωγικές εξετάσεις.

1. Άρχισαν οι εγγραφές στα τμήματα θετικής και χειμερινής προετοιμασίας, για την προετοιμασία της επόμενης τάξης.

2. Ειδικά τμήματα για τη προετοιμασία των μαθητών του Γυμνασίου για τις προαγωγικές εξετάσεις.