Συνεχίζονται οι εγγραφές!!

1. Ειδικά τμήματα μαθητών A’ Λυκείου και Γυμνασίου με σκοπό την κάλυψη των ελλείψεων που αναδείχτηκαν από τους βαθμούς του Α’ τετραμήνου.


2. Ειδικά τμήματα των μαθητών της Β’ Λυκείου για την έναρξη των ύλης της Γ’ Λυκείου. Εκδηλώστε ενδιαφέρον άμεσα


3. Ειδικά τμήματα των μαθητών της Α’ Λυκείου για την προετοιμασία των Αρχαίων της Γ’ Λυκείου


 

Συνεχίζονται οι εγγραφές!!

1. Ειδικά τμήματα μαθητών A’ Λυκείου και Γυμνασίου με σκοπό την κάλυψη των ελλείψεων που αναδείχτηκαν από τους βαθμούς του Α’ τετραμήνου.


2. Ειδικά τμήματα των μαθητών της Β’ Λυκείου για την έναρξη των ύλης της Γ’ Λυκείου. Εκδηλώστε ενδιαφέρον άμεσα


3. Ειδικά τμήματα των μαθητών της Α’ Λυκείου για την προετοιμασία των Αρχαίων της Γ’ Λυκείου