Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων των παραπάνω υποψηφίων, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τις σχετικές προκηρύξεις των αρμόδιων υπουργείων.

Η εγκύκλιος