Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις η ΕΒΕ για τις πανελλαδικές 2022 ανά πεδίο διαμορφωνεται ως εξής:

Πεδίο Ανθρωπιστικών Επιστημών

Ο μέσος όρος των επιδόσεων των 18,276 υποψηφίων του πεδίου είναι 11.31 αυξημένος σε σχέση με περυσι. Αυτό αποτυπώνεται στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του πεδίου η οποία ανεβαίνει στο 9.05 από 8.94

Πεδίο Θετικών Επιστημών

Ο μέσος όρος των 14,200 υποψηφίων του πεδίου μειώθηκε σε 11.84 από 11.98 πέρυσι και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα φθάσει φέτος στο 9.47 από 9.58 πέρσι

Πεδίο Επιστημών Ζωης και Υγείας

Ελαφρώς χαμηλότερος είναι ο μέσος όρος των επιδόσεων των 13,676 υποψηφίων. Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής αγγίζει το 9.62 φέτος από 9.7 πέρσι.

Πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής

Ο μέσος όρος των επιδόσεων των 25,116 υποψηφίων του πεδίου αυξήθηκε από 10.34 πέρσι σε 10.46 φέτος και άρα θα ανεβεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής από 8.27 πέρσι σε 8.37 φέτος.