Τα παρακάτω τμήματα είτε αύξησαν είτε μείωσαν τους συντελεστές ΕΒΕ:

ΤμήμαΑύξηση / ΜείωσηΕΒΕ 2023ΕΒΕ 2022
Φιλοσοφιας ΕΚΠΔΑΜείωση1.11.2
Φιλοσοφιας ΕΚΠΑΜείωση1.01.1
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘΜείωση1.01.2
Γεωλογίας ΑΠΘΜείωση0.80.82
Βιολογίας Παν. ΠατρώνΜείωση11.2
Λογοθεραπείας Παν. ΠατρώνΜείωση1.051.15
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Ηλικία ΠΑ.Δ.Α.Μείωση0.81
Γραφιστικής ΠΑ.Δ.Α.Μείωση0.81
Κοινωνικής Εργασίας ΕΛΜΕΠΑΜείωση11.1
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ΔΙ.ΠΑ.Ε.Μείωση0.91
ΔΕΤ Παν. ΠατρώνΑύξηση1.11
Νοσηλευτικής Παν.ΠατρώνΑύξηση0.950.9
Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Παν. ΠατρώνΑύξηση1.21.15
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Παν. ΘεσσαλίαςΑύξηση1.20.8
Φυσικοθεραπείας ΔΙ.ΠΑ.ΕΑύξηση1.20.8
Νοσηλευτικής ΕΛΠΕΠΑΑύξηση10.8
Μαιευτικής ΠΑ.Δ.ΑΑύξηση1.11
Πληροφορικής Παν. ΜακεδονίαςΑύξηση0.90.8