Ο αριθμός εισακτέων ανά τμήμα και Πανεπιστήμιο

9.021 θέσεις λιγότερες από πέρυσι