Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο ανανεωμενος πίνακας με τις 105 σοβαρές παθήσεις, βάσει των οποίων οι απόφοιτοι Λυκείου, δύνανται να εισαχθούν , χωρίς εξετάσεις, στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση.