Θυμίζουμε ότι το ωράριο επεκτάθηκε μέχρι τις 17.30!

Ανανεωμένο Πρόγραμμα ολοήμερου δημοτικού σχολείου:

Ανανεωμένο Πρόγραμμα ολοήμερου νηπιαγωγείου