Οι Πανελλαδικές θα  ξεκινήσουν  στις 2 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν για τα γενικά μαθήματα στις 12 Ιουνίου.

Αντιστοίχως, για τα ειδικά μαθήματα οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 17 Ιουνίου κια θα ολοκληρωθούν στις 29  Ιουνίου.

Τα μαθήματα στα Γυμνάσια θα ολοκληρωθούν στις 30 Μαίου και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα  ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου.

Τα μαθήματα στα Γενικά Λύκεια θα λήξουνν στις 19 Μαϊου και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα  ολοκληρωθούν στις 30 Μαϊου.