Η παρακολούθηση των στατιστικών των πανελλαδικών εξετάσεων είναι σημαντική για τους μαθητές για διάφορους λόγους: