Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση […]