Καθοριστηκαν τα μαθήματα για τις τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα εξεταστούν […]