Μαζί με το νομοσχέδιο για το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πήρε σάρκα και οστά η πρόθεση του […]
Οι Υποψήφιοι της κατηγορίας του 10% θα συμπληρώνουν το μηχανογραφικό με την κατανομή των σχολών όπως […]
Κατετέθη στη βουλή το νομοσχέδιο για το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το διήμερο Πέμπτη 15 και Παρασκευή […]