Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

Οι μαθητές μας μπορούν να βασιστούν στη βοήθεια του φροντιστηρίου για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους.

Γνωρίζουμε καλά ότι η επιλογή ενός περιορισμένου αριθμού σχολών, όπως επιβάλλουν οι τελευταίες ρυθμίσεις, όπως και η σωστή ιεράρχησή τους, είναι μια δύσκολη απόφαση για τους μαθητές και τους γονείς τους. Έχουμε μεριμνήσει να βοηθήσουμε τους μαθητές μας με μια συστηματική δραστηριότητα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, που έχει αρχίσει από την Α’ Λυκείου. Θεωρούμε σωστή μια τόσο έγκαιρη αντιμετώπιση, ώστε να ωριμάσει ο κατάλληλος προσανατολισμός στο μυαλό κάθε μαθητή.


ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ειδικά σεμινάρια για την παρουσίαση των σχολών κάθε επιστημονικού πεδίου και των επαγγελματικών δυνατοτήτων που παρέχει η κάθε μία απ’ αυτές.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Ατομικές συνεδρίες με κάθε μαθητή με σκοπό τη διαμόρφωση του μηχανογραφικού του. Σ’ αυτές μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς. Αν δεν συμμετέχουν, μπορούν να ενημερώνονται από το φροντιστήριο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

Χορήγηση πρόσβασης (με κωδικό) σε διαδικτυακές πλατφόρμες με πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών κάθε σχολής, τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών που παρέχει και τις επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγει.

ΒΙΒΛΙΑ

Διατίθενται βιβλία για μελέτη, που παρέχουν αντίστοιχη ενημέρωση.


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ

Πληροφοριακό υλικό για τις βάσεις κάθε σχολής και την ελάχιστη βάση εισαγωγής.

ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Ειδικά σεμινάρια για παράγοντες που πρέπει να συνυπολογίσουμε, για την προσαρμοσμένη στον κάθε μαθητή συμπλήρωση του μηχανογραφικού (καθεστώς μεταγραφών, αντιστοιχίες σχολών, ειδικές κατηγορίες, πριμοδοτήσεις κλπ)