Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε ποσοστό ίσο με […]
Τα μαθήματα λήγουν στις 20 Μαΐου στα Λύκεια και στις 30 Μαΐου στα Γυμνάσια, ενώ οι […]
Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα πραγματοποιείται από […]
Παρακάτω ακολουθεί κείμενο από το esos.gr Ειδικότερα ο νέος τροποποιητικός νόμος ορίζει τα εξής:  Στην παρ. […]
Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την κατάθεση αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες για εισαγωγή των μαθητών/τριών στα […]
Δόθηκαν στην δημοσιότητα μέσω της ιστoσελίδας της Πολεμικής Αεροπορίας (www.Haf.gr) οι πίνακες δεκτών υποψηφίων του διαγωνισμού […]
Εκδόθηκε σήμερα από το ΓΕΕΘΕ η εγκύκλιος για για την εισαγωγή των υποψηφίων  στα Ανώτατα υποψηφίους […]
Το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας έχει την ιδιαιτερότητα/δυσκολία ότι κουβαλά κενά κι ελλείψεις από τα […]
Καθορίστηκαν από τα πανεπιστημιακα τμήματα και δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι συντελεστές για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. […]