Παράλληλο μηχανογραφικό

Φέτος οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν εκτός από τα Τμήματα των ΑΕΙ και ένα παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίου που θα περιέχει συνολικά 519 Τμήματα Δημόσιων ΙΕΚ. Κάθε υποψήφιος δεν έχει περιορισμό στο πλήθος επιλογών Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που δύναται να επιλέξει κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα…

Read More

Συγχωνεύσεις Πανεπιστήμιων

Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2018 και τίθενται σε λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 τα εξής νέα 14 Τμήματα: Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών, ΒΟΛΟΣ Τμήμα Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, ΒΟΛΟΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Τραπεζικής, ΛΑΡΙΣΑ Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΛΑΡΙΣΑ Τμήμα Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Τεχνολογιών, ΛΑΡΙΣΑ Τμήμα Δημόσιας Υγείας, ΛΑΡΙΣΑ Τμήμα Νοσηλευτικής,…

Read More