Τα πανεπιστημιακά τμήματα κατανέμονται σε τέσσερα επιστημονικά πεδία από το 2020, βάσει του αντικειμένου που θεραπεύουν. Τα τέσσερα αυτα πεδία είναι τα εξής:

  1. Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
  2. Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
  3. Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
  4. Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

Κάθε υποψήφιος επιλέγει ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο. Για τα τμήματα που υπάγονται σε κάθε πεδίο κάντε κλικ εδώ

Ειδικά για το έτος 2022-2023  τα εξής δύο τμήματα προστίθενται στα Επιστημονικά Πεδία Επιστημών Υγείας και Ζωής και Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών:
1. Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο)
2. Γεωπονίας (Μεσολόγγι)

Από κάθε Ομάδα Προσανατολισμού ο μαθητής-υποψήφιος έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι Ομάδες Προσανατολισμού στο Γενικό Λύκειο είναι τρεις:

1. Ανθρωπιστικών Σπουδών

2. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

3. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Οι μαθητές, εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, παρακολουθούν υποχρεωτικά τα εξής μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει:

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

1. Αρχαία Ελληνικά

2. Ιστορία

3. Λατινικά


Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ:

1a. Μαθηματικά (για τους μαθητές που επιθυμούν να επιλέξουντο δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο)

1b. Βιολογία (για τους μαθητές που επιθυμούν να επιλέξουν το τρίτο Επιστημονικό Πεδίο)

2. Φυσική

3. Χημεία


Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:

1. Μαθηματικά

2. Πληροφορική

3. Οικονομία

Οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής όπως διαμορφώθηκαν στα έτη: