Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Bureau of Labor Statistics’ η μέλετη δείχνει πως θα αλλάξουν τα πράγματα την επόμενη δεκαετία τονίζοντας πως αυτά τα 30 επαγγέλματα θα έχουν εξαιρετικές προοπτικές.

https://www.businessinsider.com/best-high-paying-fast-growing-jobs-of-the-future-2019-9