Στις προθέσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας είναι να γίνουν κανονικά προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Αν […]
Ο όρος STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) αναφέρεται στην ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση των θετικών επιστημών […]