Υπογράφηκαν από την υφυπουργό Παιδείας Ζ. Μακρή τα Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικού Λυκείου (Ημερήσιου-Εσπερινού), τα οποία θα ισχύσουν από το επόμενο σχολικό έτος 2021-22.

Η μόνη διαφορά σε σχέση με τα ισχύοντα είναι το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας σε Β’ και Γ΄Λυκείου και συγκεκριμένα η ύπαρξη δύο κλάδων αντί για τρεις: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.