Αποφασίσαμε μ σήμερα η λειτουργία του Φροντιστηρίου να γίνει διαδικτυακά και τα μαθήματα να πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας zoom.
Η απόφαση στηρίχθηκε κυρίως στην δυσκολία που αντιμετωπίζουν ορισμένοι συνάδελφοι καθηγητές που κατοικούν σε άλλες περιοχές, στην μετακίνησή τους, με τον φόβο ότι το βράδυ ίσως θα επιδεινωθεί η δυσκολία.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
698 3686546
694 6166648
698 2791505
698 6926518
210 9812105