Η Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο Ξεκινάει Εδώ: Καθοδήγηση και Στήριξη για Μαθητές/τριες από τον οργανισμό μας.

Ακολουθώντας ειδικό αλγόριθμο, γνωρίζοντας τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα κάθε τμήματος, παρακολουθώντας τις τάσεις στην αγορά εργασίας και κυρίως αφουγκραζόμενοι τις κλίσεις και επιθυμίες κάθε παιδιού καθοδηγούμε αυτά στην βέλτιστη επιλογή.

Το μηχανογραφικό δελτίο είναι το 50% της επιτυχίας και η σοφή συμπλήρωση του σαν μία λίστα επιθυμιών, αγνοώντας βαθμολογίες και βάσεις εισαγωγής μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για μία επιτυχημένη επαγγελματική ζωή.

Κλείσε το ραντεβού σου τώρα εδώ!