Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2018 και τίθενται σε λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 τα εξής νέα 14 Τμήματα:

 • Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών, ΒΟΛΟΣ
 • Τμήμα Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, ΒΟΛΟΣ
 • Τμήμα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Τραπεζικής, ΛΑΡΙΣΑ
 • Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΛΑΡΙΣΑ
 • Τμήμα Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Τεχνολογιών, ΛΑΡΙΣΑ
 • Τμήμα Δημόσιας Υγείας, ΛΑΡΙΣΑ
 • Τμήμα Νοσηλευτικής, ΛΑΡΙΣΑ
 • Τμήμα Επιστημών Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ΛΑΡΙΣΑ
 • Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, ΛΑΡΙΣΑ
 • Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
 • Τμήμα Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Βιοοικονομίας, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
 • Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΛΑΜΙΑ
 • Τμήμα Φυσικής, ΛΑΜΙΑ
 • Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, ΛΑΜΙΑ

Διετή προγράμματα
Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τίθεται σε λειτουργία το Ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης το οποίο προσφέρει ενδεικτικά τα παρακάτω Διετή Προγράμματα Εκπαίδευσης σε αποφοίτους Λυκείου με απευθείας εισαγωγή χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις:
Βόλος: Ελαιοκομίας και Ελαιουργίας, Τουριστικών επαγγελμάτων, Ξεναγών, Σχεδιαστών και Γραφιστικής, Τεχνικών Ηλεκτρολογίας, Τεχνικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εργοδηγών Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Έργων Τέχνης, Τεχνικών Εικονοληψίας και Ηχοληψίας
Λάρισα: Τεχνικών Γεωργίας Ακριβείας, Γαλακτοκομίας και Τυροκομίας, Τεχνικών Ιατρικών Εργαστηρίων, Τεχνικών Ηλεκτρολογίας, Τεχνικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εργοδηγών Τεχνικών Έργων,Υπαλλήλων Λογιστηρίου
Καρδίτσα:Συσκευασίας και Συντήρησης Τροφίμων, Κατεργασίας Ξύλου και Επίπλου, Ζωοτεχνίας Τρίκαλα: Τουριστικών επαγγελμάτων, Οδηγών Βουνού
Λαμία: Βοηθών Φυσιοθεραπευτών, Τεχνικών.

Από το 2019 το Κέντρο Καινοτομίας στο Βόλο
Παράλληλα, ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2018 και τίθενται σε λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ», το οποίο διαθέτει τα παρακάτω Ινστιτούτα τα οποία αναπτύσσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα στις υποδομές του ΠΘ:
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Ανάπτυξης , Ινστιτούτο Ασιατικών και Ανατολικών Σπουδών , Ινστιτούτο Ψηφιακού Πολιτισμού και Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης, Ινστιτούτο Ευφυούς Παραγωγής, Ινστιτούτο Βιοιατρικής Έρευνας και Τεχνολογίας, Ινστιτούτο Νευροεπιστημών,, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων,, Ινστιτούτο Κινησιολογίας, Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας