ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ BΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ BΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ BΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ BΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ BΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021