Η παρακολούθηση των στατιστικών των πανελλαδικών εξετάσεων είναι σημαντική για τους μαθητές για διάφορους λόγους:

  1. Τα στατιστικά δεδομένα επιτρέπουν στους μαθητές να κατανοήσουν τις γενικές τάσεις στις επιδόσεις των εξετάσεων. Μπορούν να δουν πώς τα ποσοστά επιτυχίας ή αποτυχίας μεταβάλλονται με την πάροδο των ετών και να καταλάβουν ποια μαθήματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία.
  2. Με βάση τα στατιστικά, οι μαθητές μπορούν να προσαρμόσουν τη μελέτη τους και να επικεντρωθούν σε τομείς που χρειάζονται περισσότερη προσοχή. Για παράδειγμα, αν δουν ότι σε ένα συγκεκριμένο μάθημα υπάρχει υψηλό ποσοστό αποτυχίας, μπορεί να δώσουν περισσότερο χρόνο στη μελέτη αυτού του μαθήματος.
  3. Οι μαθητές που βλέπουν ότι οι περισσότεροι συνάδελφοί τους καταφέρνουν να περάσουν τις εξετάσεις μπορούν να αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση για τις δικές τους δυνατότητες. Αντίθετα, οι μαθητές που βλέπουν χαμηλά ποσοστά επιτυχίας μπορεί να κινητοποιηθούν να δουλέψουν πιο σκληρά.
  4. Οι μαθητές μπορούν να δουν πώς τα πηγαίνουν οι συμμαθητές τους και να κατανοήσουν το επίπεδο ανταγωνισμού που θα αντιμετωπίσουν για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια ή άλλες σχολές.
  5. Τέλος, η γνώση των στατιστικών βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ανήκουν και να εκτιμήσουν πόσο καλά αυτό τους προετοιμάζει για τις εξετάσεις.